Herroepingsrecht

Bestelling ontbinden/herroepen

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep

    Besteld op
    Ontvangen op
    Ik heb het formulier naar waarheid ingevuld